Entrades per Histovet

Melanoma

En humans, els melanomes són una de les neoplàsies més freqüents i agressives i, si bé la incidència de les formes cutànies presenta variabilitat en funció de l’àrea geogràfica, els melanomes uveals i mucocutanis tenen una morbiditat homogènia. Tant en el cas dels melanomes cutanis relacionats amb la radiació UV com en els mucocutanis s’han […]

Síndrome MODAL

Síndrome MODAL (múscul / ull / dígit / aorta / pulmó) és el terme proposat per destacar que el tumors pulmonars en gats amb síndrome dígit-pulmonar felí (SDPF) no només metastatitzen als dígits. Tot i que el SDPF es va reconèixer en principi com una entitat carcaterizada per adenocarcinomes broncogènics subclínics que es manifestaven com […]

Ostecondrosi

L’osteocondrosi és un trastorn de l’ossificació endocondral que en cavalls i porcs s’associa a una necrosi isquèmica del cartílag de creixement. Quan el cartílag necrosat es fragmenta dóna lloc a osteocondrosis dissecans. La condronecrosis té lloc majoritàriament a causa d’una neovascularització defectuosa de l’àrea d’ossificació o a una bacterièmia. Altres factors que poden estar involucrats […]

Tòxics domèstics

Anticoagulants, herbicides, etilenglicol, alcaloids, etc … són alguns dels productes que ens vénen al cap davant d’una sospita d’intoxicació en petits animals. Però són estereotips, tòxics com a tals, als que moltes vegades els animals afectats no tenen accés. I per contra, rarament caiem en el compte que alguns dels productes que poden resultar tòxics […]

The worm turns

La coinfecció en ratolins per Schistosoma mansoni redueix la mortalitat induïda per Toxocari canis i preveu les lesions cerebrals associades a Plasmodium i, per contra, promou la replicació de Leishmania i aumenta la susceptibilitat a la tuberculosi. Tals interaccions són difícils de comprendre amb l’enfoc reduccionista dels “postulats de Koch”, que es van encunyar per […]

Zooantroponosi

Mentre que les descripcions de patògens emergents que tenen el seu origen en animals i que acaben representant un risc de zoonosis són cada vegada més freqüents, no passa el mateix en el cas contrari. Malgrat l’increment actual en els contactes entre homes i animals (ramaderia, animals de companyia, invasió d’ecosistemes, desenvolupament antropogènic d’habitats, etc) […]

Enteritis eosinofilica equina

La enteritis eosinofílica equina (EEE) és un trastorn digestiu infreqüent associat habitualment a una síndrome epiteliotrópica multisistèmica. Els animals afectats desenvolupen diarrea, pèrdua de pes i hipoalbuminèmia. L’etiologia és desconeguda encara que tradicionalment s’ha sospitat d’una reacció d’hipersensibilitat d’origen parasitari o un efecte paraneoplásic a través de IL5. En un treball retrospectiu a Anglaterra, els […]

Peritonitis infecciosa felina

Els coronavirus felins (COV) poden presentar-se com 2 patotipus indistingibles morfológicament i serològica: el coronavirus entèric felí (FECV) i el virus de la peritonitis infecciosa felina (FIPV), aquest últim amb una major capacitat de replicació en monòcits que FECV. La peritonitis infecciosa felina (FIP) és una de les malalties mortals més freqüents en l’espècie felina […]

Neoplasies contagioses

L’habilitat del sistema immunològic per distingir elements exògens és un dels factors que eviten el desenvolupament de tumors transmissibles. No obstant això, hi ha dos tumors que sí són contagiosos i ademés de forma natural: el tumor veneri transmissible en el gos (TVT) i la malaltia de tumors facials del diable de Tasmània (MTFD). En […]

c-Kit en mastocitomes felins

La majoria de mastocitomes a l’espècie felina són considerats neoplàsies de baixa agressivitat a diferència del que passa en gossos. Un percentatge variable d’aquestes lesions, però, es comporten com tumors malignes arribant a generar disseminació visceral a partir de lesions cutànies fins en un 22% de casos. Però exceptuant l’índex mitòtic, no hi ha consens […]