SERVEI

Un servei de diagnòstic histopatològic de qualitat i ràpid

SUPORT

Suport abans i després del diagnòstic

INFORMES

Informes detallats, amb opinions personals i informació bibliogràfica amb referències a la patogènia i pronòstics dels processos.

TÈCNIQUES

Aplicació de tècniques immunològiques, de biologia mol·lecular i de microscopia electrònica.

HISTOVET: ANATOMIA PATOLÒGICA D’ANIMALS