Tècniques especials

TÈCNIQUES ESPECIALS DE DIAGNÒSTIC

INMUNOCITOQUÍMICA

Les tècniques inmunocitoquímiques (ICQs) s’apliquen per a identificar neoplàsies indiferenciades o detectar agents infecciosos a les biòpsies ja trameses al laboratori, mitjançant l’ús dels següents anticossos.

ANTICÒSMARCATGEDIAGNÒSTIC
CD3Linfòcits TLinfoma T
CD79aLinfòcits B (gos)Linfoma B
CD45RLinfòcits B (gat)Linfoma B
MHCIICèl·lules dendrítiquesTrastorns histiocítics
PAX5Linfòcits BLinfoma B
CD31Cèl·lules endotelialsHemangioma / Hemangiosarcoma
E cadherinaCèl·lules epitelials i dendrítiquesTrastorns histiocítics / metàstasi
CD18 (caní)Integrina alfaXbeta2 / LFA1Trastorns leucocitaris (PMN, NK)
CD18 (felí)Integrina alfaXbeta2 / LFA1Trastorns leucocitaris (PMN, NK)
Cadenes lambdaLinfòcits B / Cèl·lules plasmàtiquesLinfoma B / Mieloma
CD11dIntegrina alfaDTrastorns monocítics /macrofàgics
TriptasaMastòcitsMastocitoma
Cadenes kappaLinfòcits B / Cèl·lules plasmàtiquesLinfoma B / Mieloma
MioglobinaMúscul estriatRabdomiosarcoma
TNF alfaTNF alfaCitoquina proinflamatoria
IL6Interleuquina 6Citoquina proinflamatoria
CD117ckitMastocitoma
Factor VIIICèl·lules endotelialsHemangioma / Hemangiosarcoma
MAC387MacròfegsTrastorns mielomonocítics
Alfa-actinaMúscul llisLeiomioma / Leiomiosarcoma / Mioepiteli
CitoqueratinesCèl·lules epitelialsCarcinoma
VimentinaCèl·lules mesenquimatosesSarcoma
Melan AMelanòcitsMelanoma
S100S100Tumor de nervis perifèrics / Melanoma
GFAPGFAPTumor glial
SinaptofisinaVesícules sinàptquesTumor neuroendocrí
DesminaMúscul llis i estriatTumor muscular
NFNeurofilamentsTumor neural / Tumor endocrí
PCNAFases S y G1 cicle cel·lularGrau de proliferació
Ki67Fases S, G1 y G2 cicle cel·lularGrau de proliferació
ANTICOSSOS EN FRONT D’AGENTS INFECCIOSOS
Coronavirus felí (FcoV)
Calicivirus felí (FCV)
Herpesvirus felí (FHV)
Virus de la Leucèmia felina (FeLV)
Parvovirus caní i felí (FPV / CPV)
Brom (CDV)
Virus de la malaltia de Borna (BDV)
Toxoplasma gondii
Neospora caninum
Anaplasma phagocytophylum
Helicobacter spp.
Leishmania infantum
Clamidia psitacii
Coxiella burnetti
Salmonella spp.

PROVES MOL·LECULARS

Les probes mol·leculars (PCR) s’apliquen per a detectar mutacions a mastocitomes (MTCs), per a valorar la resposta al tractament amb inhibidors de tirosinaquinases (ITQs) , així com en trastorns linfoproliferatius per a distinguir reactivitat de neoplasia i, en aquest darrer cas, poder establir alhora el fenotip de la lesió.

PROVES DE PRONÒSTIC

Les proves de pronòstic tenen aplicació en la valoració del comportament de determinades neoplàsies pel que fa a l’agresivitat, Taxa de Supervivència Global (TSG) i Intèrval Lliure de Malaltia (ILM). Utilitzen marcadors en front de proteïnes de proliferació i enzims.

TÈCNICAAPLICACIÓ
LINFOMA CANÍPCRDiferenciació objetiva entre proliferació reactiva i neoplàsica. Valoració del pronòstic a través del fenotip
LINFOMA CANÍICQDiferenciació subjectiva entre proliferació reactiva i neoplàsica. Valoració del pronòstic a través del fenotip
LINFOMA FELÍPCRDiferenciació objetiva entre proliferació reactiva i neoplàsica. Tipificació T/B
LINFOMA FELÍICQDiferenciació subjectiva entre proliferació reactiva i neoplàsica. Tipificació T/B
LINFOMA ALIMENTARI FELÍPCRDiferenciació objetiva entre Enteritis Linfoplasmacítica (IBD) i Linfoma alimentari
LINFOMA ALIMENTARI FELÍICQDiferenciació objetiva entre Enteritis Linfoplasmacítica (IBD) i Linfoma alimentariDiferenciació objetiva entre Enteritis Linfoplasmacítica (IBD) i Linfoma alimentari
MASTOCITOMA CANÍPCRValoració objetiva sobre mutacions. Informació sobre la TSG i l’ILM. Previsió sobre la mortalitat associada al tumor, recidives i efectivitat de la quimioterapia convencional i terapia amb ITQ
MASTOCITOMA CANÍICQValoració subjectiva sobre mutacions. Informació sobre la TSG i ILE
MASTOCITOMA CANÍICQDistinció entre MTCs de “grau baix” i MTCs de “grau alt” i informació sobre la TSG i posibilitat de recidives/metàstasis
CARCINOMA MAMARI CANÍ I FELÍICQInformació sobre la TSG
OSTEOSARCOMA CANÍICQInformació sobre l’ILM
MELANOMA CANÍICQInformació sobre el grau, la TSG i l’ILM

Si voleu fer un comentari o una pregunta, si us plau, utilitzeu el següent formulari

0 + 6 = ?

TÈCNIQUES ESPECIALS DE DIAGNÒSTIC DE PATOLOGIES ANIMALS D’HISTOVET