Biòpsies i citologies

Biòpsies i citologies

BIÒPSIES

Les mostres de teixit s’han d’enviar sempre en formol al 10% (1 part de formaldehid comercial -al 40%- en 9 parts d’aigua corrent). Respecte a la forma de preparació de la tramesa, s’han de tenir en compte sempre els següents punts:

  1. Les mostres de teixit per biòpsia no han de superar els 2 cm de diàmetre.
  2. Si la lesió és de diàmetre superior (p.e. cadena de tumors mamaris), es recomana realitzar múltiples seccions que siguin representatives.
  3. La quantitat de formol ha de ser sempre com a mínim el triple que el volum de teixit.
  4. Mai introduïu la mostra a pressió dins l’envàs (no emprar envasos de boca estreta).
  5. Mai empreu bosses. Sempe envassos rígids amb tap de rosca (eviteu el vidre).

CITOLOGIES

Una cop realitzada l’extracció de líquid o teixit de qualsevol lesió,

  1. Expulseu el contingut de la xeringa en un extrem del portaobjectes.
  2. Mitjançant un altre portaobjectes net i col·locat inclinat (45º) damunt del material extret, realitzeu una extensió del material cap endevant, al llarg del portaobjectes.
  3. Espereu que estigui seca l’extensió (20 o 30 min).
  4. Submergiu el portaobjectes en metanol durant dos minuts (1er líquid del Diff-Quick).
  5. Espereu que s’evapori l’alcohol, i ja està llesta per enviar.

Vídeos:    

(CC A.Lanevschi)

Mostreig d’órgans específics (gangli, múscul, dígits, medul·la òssia, globus ocular, encèfal, tracte digestiu), Mostres en lesions concretes (òssies, linfoma, lesions a melsa, rinitis, onicodistrofia) i Casos especiales (mort durant l’anestèsia, intoxicació, mort perinatal, avortaments).

Si voleu fer un comentari o una pregunta, si us plau, utilitzeu el següent formulari

4 + 0 = ?

BIÒPSIES I CITOLOGIES D’ANIMALS: GOSSOS, GATS…