Empresa

Histovet és un servei de diagnòstic veterinari amb dedicació exclusiva a la Anatomia Patològica.

Primer servei de diagnòstic anatomopatològic creat a Espanya amb direcció científica acreditada per patòlegs diplomats pel European College of Veterinary Pathologists (ECVP) (European Board for Veterinary Specialisation). Centre de formació en Patologia Veterinària pel ECVP (ECVP Registered Residency Training Centre)


No som un laboratori generalista
del qual l’Anatomia Patològica solament representi una part de l’activitat del centre. Centrem el nostre treball en l’Anatomia Patològica, a la qual hi dediquem una formació continuada, garantint així que el servei que oferim sigui el més qualificat possible.

No diversifiquem la nostre feina en altres serveis de laboratori. No dediquem part del nostre temps a diagnosticar mostres de serologia, microbiologia, probes d’alergia, test de hormones, etc. Tots els veterinaris que treballen a Histovet es dediquen exclusivament al diagnòstic anatomopatològic, a comentar casos clínics, a sol·lucionar dubtes online o telefònicament així com a col·laborar en la redacció d’articles científics. La finalitat del servei es proporcionar suport a les tasques de la clínica veterinaria en tots aquells aspectes relacionats amb la Patologia Veterinària.

No som patòlegs de medicina humana ni la divisió veterinària de cap laboratori generalista de medicina humana. No formem part de cap xarxa comercial. Histovet té una seu única, és un servei dirigit i administrat exclusivament pels mateixos veterinaris que dúen a terme el diagnòstic i no estem sotmesos a cap direcció o interés comercial superior.

El laboratori no procesa, juntament amb les biòpsies y citologies, altres mostres de diagnòstic (serums, plasmes, hisops,…). Així aconseguim un diagnòstic més àgil, un contacte més eficient amb les clíniques veterinàries i disminuim el risc de pèrdua d’informació o errades d’identificació.

HISTOVET: LABORATORI DE PATOLOGIA VETERINÀRIA