Tòxics domèstics

Anticoagulants, herbicides, etilenglicol, alcaloids, etc … són alguns dels productes que ens vénen al cap davant d’una sospita d’intoxicació en petits animals. Però són estereotips, tòxics com a tals, als que moltes vegades els animals afectats no tenen accés. I per contra, rarament caiem en el compte que alguns dels productes que poden resultar tòxics en gossos i gats són tan comuns i a l’abast de les mascotes com poden ser alguns aliments humans. En aquest treball, els autors descriuen aquells aliments habituals a la llar que poden provocar intoxicació en petits animals, així com els seus principis actius, mecanismes d’acció i la simptomatologia associada.

Household Food items Toxic to Dogs and Cats. Frontiers in Veterinary Science. 2016 3, 26.

Arxiu

logo web journal