Neoplasies contagioses - Histovet

Neoplasies contagioses

L’habilitat del sistema immunològic per distingir elements exògens és un dels factors que eviten el desenvolupament de tumors transmissibles. No obstant això, hi ha dos tumors que sí són contagiosos i ademés de forma natural: el tumor veneri transmissible en el gos (TVT) i la malaltia de tumors facials del diable de Tasmània (MTFD). En condicions normals, les cèl·lules efectores del sistema immunològic o els mateixos antígens generats per un tumor frenarien la transmissió de cèl·lules neoplàsiques. Però bé sigui a través de mutacions o bé generant tolerància immunològica, algunes neoplàsies han desenvolupat mecanismes que evadeixen la resposta del sistema immunitari. Aquesta revisió descriu aquest procés en el cas del TVT i la ETFD.

Immunology of naturally transmisible tumours. Siddle HV. Immunology. 2015. 114 (1): 11-20

Arxiu

logo web journal