piogranuloma-PIF1

Peritonitis infecciosa felina

Els coronavirus felins (COV) poden presentar-se com 2 patotipus indistingibles morfológicament i serològica: el coronavirus entèric felí (FECV) i el virus de la peritonitis infecciosa felina (FIPV), aquest últim amb una major capacitat de replicació en monòcits que FECV. La peritonitis infecciosa felina (FIP) és una de les malalties mortals més freqüents en l’espècie felina i, tot i existir nombrosos estudis i abundant informació, la seva patogènia no està completament resolta. Aquest extens estudi de revisió descriu quines són les possibles vies que han donat lloc a l’evolució de FECV cap al patotipus FIPV, el paper que juguen els gats sans portadors de FECV, la capacitat de transmissió de tots dos virus, elements que influeixen en l’aparició de brots, les diferents presentacions clíniques, les lesions, la immunopatogènia, factors que influeixen en la mortalitat o supervivència a la infecció així com els diferents mètodes de diagnòstic

Feline Infectious Peritonitis: Still an Enigma ? Kipar A, Meli ML. Vet Pathol 2014, 51 505-526

Arxiu

logo web journal